Çocuk Susar! Sen Susma, İstismara Sessiz Kalma…
22 Nisan 2022

      Çocuk istismarı ile etkin mücadele faaliyetleri kapsamında, cinsel istismar mağduru çocukların örselenmesini asgariye indirmek amacıyla Sağlık Bakanlığı koordinatörlüğünde, ilgili kurumların paydaş olduğu Çocuk İzlem Merkezlerinin (ÇİM) yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalara katkıda bulunmak üzere Milas Devlet Hastanesi olarak;

      Eğitim Sorumlumuz Hemş. Zühal İNCE organizasyonluğunda yapılan  ‘’Çocuk İhmal ve İstismarına Yaklaşım Farkındalık Eğitimi’’ çocukla karşılaşan ve karşılaşma ihtimali bulunan tüm birimlerde (acil servis, çocuk polikliniği, çocuk servisi vb.) görev yapan sağlık personeline yönelik 18-21 Nisan 2022 tarihlerinde dört gün boyunca devam etmiştir.

      Eğitime; Eğitim Sorumlumuz Zühal İNCE, Çocuk Gelişim Uzmanımız Eylül ULAŞAN, Psikologlarımız Ahmet KORKUSUZ, Necla GÜNAY KESKİN, Nalan ÖZÇETE ve katılımcı sağlık personellerimiz katkıda bulunmuşlardır.

  • IMG_20220421_114756.jpg
  • IMG_20220420_100932.jpg
  • IMG_20220419_092947.jpg
  • IMG_20220419_092907.jpg
  • IMG_20220418_102948.jpg
  • IMG_20220418_095821.jpg