Özellikli Birimlerde Hasta Ziyaretçi Kuralları
04 Şubat 2022

Yoğun Bakım Ziyaretçi Kuralları

 • Yoğun bakım ünitesine ziyaret günde 1 kez 1 hasta yakını olarak belirlenmiştir.
 • Hafta içi mesai saatleri içinde uygun olan öğle saat 13:00,hafta sonları saat 16:00 olarak belirlenmiştir.
 • Hastanın kliniğine ve yaşına göre ziyaret sayısının artışı hekim tarafından belirlenir. (Çocuk hastalarda annelerin yoğun bakıma alınma süresi ve sıklığı artırılabilir).
 • Gün içerisinde hasta yakınları hastanın hekimi önerisiyle; servisin durumu uygun olduğunda ve belirli kurallara uyarak kısa süreli ziyaret yapabilirler. Bir ziyarette hasta yakınlarından en fazla 1 (bir) kişi hastayı görebilir.
 • Doktorunuzun ve görevli sağlık personelinin izin vermediği özel durumlarda, toplumda salgın varlığında, bağışıklık sistemi baskılanmış hastalarda ziyaret kısıtlaması getirilebilir.
 • Hasta yakınları sağlık personelinin verdiği eğitimle Yoğun Bakım Servisine girişte önlük, maske ve bonelerini takarlar.
 • Mutlaka el dezenfektanı kullanarak Yoğun Bakıma girerler ve ziyaretlerini gerçekleştirirler. Ziyaretçi kendi hastası dışında başka hastaya ve hasta bakım malzemelerine temas etmemelidir. Yoğun Bakım Servisinden çıkarken tekrar el dezenfektanı ile el hijyeni sağlanmalıdır.
 • 10 Yaş altındaki çocuklar,kişisel koruyucu malzemelerin kullanımı konusunda zorlanabilecekleri için çok özel durumlar dışında,erişkin yoğun bakım servisine ziyaretçi olarak alınmazlar.
 • Ziyaret sırasında hastaların ve yoğun bakım ünitesinin fotoğraflarını çekmek ya da görüntü kaydetmek yasaktır.
 • Yoğun Bakımda çalışan sağlık personelleri tarafından, hasta yakınlarının Yoğun Bakım Servisi giriş ve çıkış kurallarına uyum göstermeleri sağlanır.
 • Hasta yakınlarına hastanın durumu ile ilgili bilgi, hastanın doktoru tarafından verilir. Yoğun Bakım Servisi sağlık çalışanları tarafından bilgilendirme yapılmaz.
 • Bulaşıcı hastalığı olanlar veya buluşıcı hastalığı olan bir kişi ile yakın zamanda temas ettiği bilinenler,öksürük,hapşırma,boğaz ağrı ve burun akıntısı gibi solunum yolu enfeksiyonunu destekleyen belirtileri olan kişiler ziyaretçi olarak kabul edilmezler.Ancak ziyaretin kritik önemi olması durumunda,ziyaretçinin cerrahi maske kullanarak ve el hijyenini sağlayarak ziyaretine izin verilebilir.
 • Herhangi bir salgın durumunda (toplum/hastane kaynaklı) Enfeksiyon Kontrol Komitesi ve/veya ünite sorumlusu tarafından veya ünitedeki acil durumlarda ünite sorumlusu tarafından ziyaretler yasaklanabilir veya ziyaret saatlerinde değişiklik yapılabilir.

Yenidoğan Yoğun Bakım Ziyaretçi kuralları

 • Yenidoğan yoğun bakım servislerine her saatte hasta kabul edilebilmektedir.Ancak;hastanın sağlık durumu dikkate alınarak hekim tarafından ziyaret kısıtlaması getirilebilir.Aynı anda çok sayıda ziyaretçinin kabulü,hasta sağlığı ve güvenliği açısından risk oluşturabileceği için,ziyaretçi sayısına,yenidoğan yoğun bakım hekimi tarafından karar verilmektedir.
 • Acil durumlarda, hekim ya da hemşire tarafından ziyaretler iptal edilebilir.
 • Yenidoğan yoğun bakım servislerinde,anne baba refakatinde 3(üç) yaş ve üzeri kardeşlerin ziyaretine izin verilebilir.
 • Yenidoğan yoğun bakıma giriş ve çıkışta el hijyeni sağlanmalıdır
 • Bebeklerin klinik durumu hakkında bilgilendirme, hastanın ilk kabulünde, hafta içi her gün ziyaret saatinde ve gerektiği durumlarda doktoru ve sağlık personeli tarafından , sadece bebeğin birinci derece yakınına yapılmaktadır.Verilen bu bilgi dışında, bebeğin klinik durumunda ciddi değişikliklerin olması halinde, hasta yakınları telefonla aranıp bilgilendirilir.
 • Bebeğin genel durumuna uygun olarak hemşirenin gözetiminde temas  edilebilir.
 • Bulaşıcı hastalığı olanlar veya bulaşıcı hastalığı olan bir kişi ile yakın zamanda temas ettiği bilinenler,öksürük,hapşırma,boğaz ağrı ve burun akıntısı gibi solunum yolu enfeksiyonunu destekleyen belirtileri olan kişiler ziyaretçi olarak kabul edilmezler.Ancak ziyaretin kritik önemi olması durumunda,ziyaretçinin cerrahi maske kullanarak ve el hijyenini sağlayarak ziyaretine izin verilebilir.
 • Yenidoğan yoğun bakım servisinde bebeği kucağına alacak ziyaretçilerin önlük giymesi gerekmektedir.Ayrıca; bebeği besleyen ve bakım veren kişinin kusmuk,kan veya diğer enfeksiyöz vücut çıkartılarının  bulaşından korunması için önlük giymesi önerilir.
 • Yenidoğan yoğun bakım servislerine girilirken galoş giyilmesine gerek yoktur.
 • Ziyaret sırasında yüksek sesle konuşulmaz
 • Ziyaret sırasında hastaların ve yoğun bakım ünitesinin fotoğraflarını çekmek ya da görüntü kaydetmek yasaktır.
 • Her ziyaret sonunda ellerinizi yıkanır ve/veya el antiseptiği kullanarak temizlenir.
 • Hasta yakınları, hastanenin koyduğu tüm kurallara uymak zorundadır.
 • Herhangi bir salgın durumunda (toplum/hastane kaynaklı) Enfeksiyon Kontrol Komitesi ve/veya ünite sorumlusu tarafından veya ünitedeki acil durumlarda ünite sorumlusu tarafından ziyaretler yasaklanabilir veya ziyaret saatlerinde değişiklik yapılabilir.

Hemodiyaliz Ünitesi Ziyaretçi Kuralları

 • Ziyaret süresi makul ve mümkün olan en kısa süreyle sınırlandırılmalıdır.
 • Ziyaret süresi hekim ve hemşirenin kararı ile hastaların durumuna göre değişebilir. Hemodiyaliz ünitesinde olası bir acil müdahale durumunda hasta ziyareti durdurulabilir ya da ertelenebilir.
 • Ziyaret süresi, diyaliz seansında olan hastalarımızın takip ve tedavisini aksatmayacak şekilde olmalı, diğer hastaları tedirgin ve rahatsız etmeyecek şekilde ve belirli düzen içerisinde yapılmalıdır.
 • Kabul edilebilir ziyaretçi sayısı en fazla 2 (iki) kişidir. Ancak, ziyaretçi sayısına, kontrolünün zor olması ve çevresel bulaş riski nedeniyle kısıtlama getirilebilir.
 • Hastanızın ziyaretinde enfeksiyonların önlenebilmesi için uyulması gereken en önemli kural el hijyeninin sağlanmasıdır. Ziyaretçiler içeriye girerken ellerini yıkamalı veya el antiseptiği kullanmalıdır.
 • Öksürük, burun akıntısı vb. bulaşıcı hastalık şikâyeti olanların ve yüksek tansiyon, panik atak vb. kronik hastalıkları bulunanların, hasta ziyaretleri uygun değildir.
 • Dışarıdan yiyecek- içecek getirilmesi kesinlikle yasak olup, ekstra durumlar doktor iznine bağlıdır.
 • Ziyaret sırasında hastaların ve hemodiyaliz ünitesinin fotoğraflarını çekmek ya da görüntü kaydetmek yasaktır.
 • Hasta güvenliği açısından ve hasta bilgilerinin mahremiyeti gereği telefonla hasta hakkında bilgi verilmemektedir.
 • Herhangi bir salgın durumunda (toplum/hastane kaynaklı) Enfeksiyon Kontrol Komitesi ve/veya ünite sorumlusu tarafından veya ünitedeki acil durumlarda ünite sorumlusu tarafından ziyaretler yasaklanabilir