Hastanemizde Sunulan Hizmetler
03 Şubat 2022

sb_logo.png
* Rontgen 

* Mamografi 

* Kemik Dansitometri

* Bilgisayarlı Tomografi (BT)

* Manyetik Rezonans (MR)

* EKG

* Yetişkin Odiometri 

* Yenidoğan Odiometri 

* Biyokimya Laboratuvarı

* Mikrobiyoloji Laboratuvarı

* Patoloji Laboratuvarı

* Fizik Tedavi (ESWT) 

* Hemodiyaliz