Acil Sağlık Hizmetleri
04 Mart 2021

ilsaglik

Milas Devlet Hastanesi

Acil sağlık hizmetlerimizin   amacı ihtiyacı bulunan bütün hastaların kurumumuza  başvurusu halinde,başka hiçbir şart aranmaksızın gereken acil müdahale ile tıbbi yardımı vermektir.

Acil sağlık hizmeti, pek çok tıp dalının alanına giren onlarca hastalığın yol açtığı, hızla müdahale edilmesi gereken durumlara vakıf olmayı gerektedir.Bu nedenle hastanemiz acil servisinde yaşamsal riski olan hastalar müdahalenin gecikmemesi ve iş yükünün uygun şekilde düzenlenmesi amacı ile triaj uygulaması yapılarak önce gelen hasta değil , durumu ciddi olan hastalar önce tedavi edilir.Acil serviste yapılan uygulamalar genellikle hastanın yaşamsal fonksiyonlarını normal düzeye getirmek veya normal düzeyde tutmak amacında olup her biri alanlarında uzman , deneyimli, etik kurallara uyan , yaptığı işin bilincinde sağlık personelleri tarafından yapılmaktadır.Hastalıkların kalıcı tedavisi burada sürdürülmez.

Acil servisimizin fiziksel yapısı güvenlik , izlenebilirlik , sadelik , esnek modüler yapı , gizlilik ve mahremiyetin sağlanması ilkeleri göz önünde bulundurularak düzenlenmiştir.

İlgili mevzuat çerçevesinde hizmet sunum alanları belirlenmiştir:

  • 1 adet 8 yataklı  sarı alan
  • 1 adet2 yataklı kırmızı alan
  • 3 adet yeşil alan polikliniği
  • 8 yataklı-6 yataklı ve 2 yataklı olmak üzere toplamda 3 adet müşahade odası
  • 1 adet travma ve yanık odası
  • 1 adet enjeksiyon-pansuman odası
  • 1 adet alçı-atel odası

Kırmızı Alan: acil müdahale gerektiren , bekletilmemesi gereken , acil müdahale edilmezse ölüm veya ciddi sakatlık riski ortaya çıkaracak tıbbi problemlere müdahale edilen bölümdür.Kalp krizi ,solunum durması, ağır kanamalar,çoklu travmalar, ağır trafik kazaları gibi problemler yaşayan hastalar kırmızı alana alınır. Burada tedavi edilen hastaların çoğu ambulans ile hastaneye gelir.

Sarı Alan :  Daha çok yaralanmalar , durumu stabile yakın olan zehirlenmeler , kronik hastalıkların atakları gibi problemlerle gelen , müdahale edilmesi geren fakat durumu çok kritik olmayan hastaların alındığı alanlardır. Kırmızı alandan sonra ikincil önceliktir.

Yeşil Alan : Durumları iyi , bilinçleri açık , acil müdahale gerektirmeyen problemleri olan hastaların yönlendirildiği bölümdür.Hafif sıyrık ve yaralanmalar , bulantı-kusmalar , komplike olmayan enfeksiyon hastalıkları , burkulma gibi hafif travmalar burada tedavi edilir.Üçüncül öncelikli alandır.

Acil servis alanları hasta ve personel açısından uygun iklimlendirme , havalandırma ve aydınlatma şartlarını taşımaktadır.

Hasta yakınları için acil servis kapasitesine uygun bekleme alanları bulunmaktadır.

Acile başvuran hasta ve yakınlarının karşılanması , yönlendirilmesi gerekirse hasta karşılama-danışma görevlileri bulunmaktadır.

Acil servisimizde hasta, hasta yakınları ve çalışanların güvenliği için gerekli önlemler özel güvenlik personeli vasıtası ile ve yeterli sayıda güvenlik kamerası desteği ile sağlanmaktadır.

Hastanemiz acil servisinde hastaya gerekli müdahale yapıldıktan sonra 3 şekilde taburculuk sağlanır:

  1. Hastanın hastane içinde uygun tıbbi birime sevki ve bu birime yatışının sağlanması
  2. Hastanın daha donanımlı bir başka merkeze sevk edilmesi
  3. Hastanın evine gönderilmesi

Taburculuğunun ardından acil tıbbın hasta üzerindeki tedavi görevi biter. Acil servise kontrole gelmek diye bir uygulama yoktur. Evine gönderilen hastalarda ; sağlık problemi tamamen çözüme kavuşturulamamışsa , tekrarlama ihtimali mevcutsa , sebebi aydınlatılamamışsa veya kronik bir hastalıkta kötüleşmeye işaret ediyorsa hastaya sonraki günlerde ilgili poliklinikten randevu alınması önerilir.