Milas 75.Yıl Devlet Hastanesi

Muğla İl Sağlık Müdürlüğü
Milas 75.Yıl Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

SAĞLIKLI NESİLLER için SAĞLIKLI GEBELİK

Güncelleme Tarihi: 30/03/2018

SAĞLIKLI NESİLLER için SAĞLIKLI GEBELİK

       

8 Mart Dünya Böbrek Günü

v  Kronik Böbrek Hastalığı küresel salgın halini almış önemli bir halk sağlığı sorunudur.Ülkemizde her 7 kişiden birisi kronik böbrek hastasıdır ve bu hastalık sıklıkla sinsi ilerler.Düzenli tarama yapılmadıkça erken evrelerde teşhisi zordur.

v  10  kronik böbrek hastasında sadece biri hastalığının farkındadır.Farkındalığın ve erken tanısının düşük olması nedeniyle hastalık sıklıkla son dönem böbrek yetmezliği evresine ilerler.

v  Kronik böbrek hastalığı ilerleyicidir. Son dönem böbrek yetmezliği gelişen hastaların yaşamını sürdürebilmesi için diyaliz ve böbrek nakil tedavilerinin uygulanması gerekir.Bu tedaviler ülke ekonomisini tehdit etmektedir.

v  Bazı böbrek hastalıkları genellikle kadınları etkiler.Böbrek enfeksiyonları kadınlarda daha sık görülmekte ve gebelikte risk artmaktadır.Bu yüzden iyi sonuçlar elde etmek için teşhis ve tedavi  zamanında yapılmalıdır.İleri derece kronik böbrek hastalığı ve yüksek tansiyonu olan gebelerde erken doğumlar ya da düşükler görülebilir.

Gebelikte karşılaşılan sorunlar böbrek rahatsızlığı riskini artırmaktadır. Genç kadınlarda ;

Ø  Preeklemsi (Gebelik Zehirlenmesi),

Ø  Septik Düşük (Plasentanın Enfeksiyonu),

Ø  Doğum Sonu Kanama

akut böbrek hasarının önde gelen nedenleri arasında yer alır.Ayrıca kronik böbrek hastalığını tetikliyebilir.

v  Kronik böbrek hastalığı önlenebilir. Kronik böbrek hastalığının giderek artan tıbbi, sosyal ve ekonomik yükünü azaltmanın en etkin yolu hastalığın tedavisinden çok önlenmesine dayalı, ulusal ölçekli bir hastalık yönetimi modelinin biran önce hayata geçirilmesidir.Bu bağlamda,

Sağlıklı Yaşam Tarzı değişikliklerinin toplum tarafından benimsenmesi ve uygulanması hastalığın büyük oranda kontrolünü sağlayacaktır.Bunu için;

 v  Dünya Böbrek Günü teması ‘’Böbrekler ve Kadın Sağlığı’’ olarak belirlenmesi ile kadın sağlığının ve özellikle böbrek sağlığının önemi üzerine düşünme olanakları vermektedir. Bu yıl 13. sü kutlanan

Dünya Böbrek Günü çerçevesinde; Hastanemiz olarak, böbrek ve kadın sağlığı konusunda toplum bilincini artırmak, kadınlarda kronik böbrek hastalığı ve gebelikte erken tanının önemini vurgulamak ve kronik böbrek hastalığının kadın sağlığı ve ülke üzerindeki ağır yükü hakkında toplumu bilgilendirmek amacıyla Mart ayı boyunca stantlar kuruldu, poliklinik ve kliklerde broşürler dağıtıldı, hizmet içi eğitimler, diyalizde hizmet alan hastalara moral toplantısı etkinlikler düzenlenmektedir.

Teşekkürler….

Hizmet İçi Eğitim Birimi

Hemş. Zühal İNCE HALİSÇELİK

Dahili:1180