75. YIL MİLAS DEVLET HASTANESİ

Haberler

Hastanemizde Ortopedi Kliniği İçin Malzeme Alım İhalesi

Hastanemiz ORTOPEDİ servisi hastalarının ameliyatları için 01/07/2016 - 31/12/2016 tarihlerinde kullanılması
planlanan,ekte üsteli 154(Yüzellidört)kalem malzemenin,4734 K.Î.K nin 22/F maddesine istinaden ve Sağlık Bak.Kamu
Hastaneleri Kururmu Finans Hizm.Başkan Yardımcılığı’nın 28/05/2013 tarih ve 2013/05 sayılı genelgesinde belirtilen
hususlara göre alımı yapılacaktır.
 
 
Haber Listesine Geri Dön© 2015 T.C. Sağlık Bakanlığı 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi. Tüm Hakları Saklıdır.