75. YIL MİLAS DEVLET HASTANESİ

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü

Şakire DEMİR

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

Ayşe BAŞ

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdür Yardımcısı
© 2015 T.C. Sağlık Bakanlığı 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi. Tüm Hakları Saklıdır.